• Log ud

 • Cirkulære 45 2018

  Cirkulære 45 (12. oktober 2018)

  Fødevareinformation til forbrugere

  I fortsættelse af vort cirkulære nr. 43 fremsender vi vedlagt ECFs 18TECH47, hvori refereres til uddrag af referat fra et møde i FDE (FoodDrinkEurope), der fandt sted den 12. september 2018. I forhold til FDEs såkaldte Guidance Dokument på området advokerer ECF stærkt for opretholdelse af en specifik henvisning til undtagelsen vedrørende anvendelse af reglerne i forhold til single ingredient produkter.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter