• Log ud

 • Cirkulære 44 2018

  Cirkulære 44 (8. oktober 2018)

  Akrylamid

  EU Kommissionens vejledningsdokument vedrørende gennemførelse af forordning 2017/2158 vedrørende etablering af begrænsningsinitiativer og benchmark-niveauer for reduktionen af forekomst af akrylamid i fødevarer er tæt på at blive  færdiggjort.

  ECF henviser derfor til behov for færdiggørelse af branchens eget dokument indeholdelse Code of Practice på området. Vi vedlægger ECF (18TECH46) med bilag. Såfremt der er kommentarer til COP udkastet skal disse fremsættes meget hurtigt, idet dokumentet skal behandles på et T&R møde i ECF den 11. oktober 2018.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter