• Log ud

 • Cirkulære 43 2018

  Cirkulære 43 (8. oktober 2018)

  Fødevareinformation til forbrugere

  Vi vedlægger til orientering ECFs mail af 5. oktober 2018  (18TECH44) hvormed følger udkast til Q&A vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i artikel 26(3) i forordning 1169/2011.

  Kaffe betragtes som bekendt som et single ingredient produkt, hvorfor det falder uden for reglerne efter den gældende fortolkning.

  ECF peger på et spørgsmål omkring single ingredient produkter i kommissionsudkastet, og der anføres følgende citat:

  ”Does the definition of primary ingredient apply to single ingredient products?

  Possible answer:

  NO

  The Implementing Regulations applies only when the declared country of origin/place of provenance of the food is different to that of its primary ingredient. In the case of a single ingredient product, the single ingredient is coinciding with the food itself. It follows that the place of provenance/country of origin of the single ingredient cannot differ from that of the food. Therefore, the Implementing Regulation is not relevant to foods consisting of a single ingredient. In cases where a single ingredient product bears an origin indication which could mislead the consumer as to the true origin or provenance of the food. Article 26(2)(a) would apply.”

  ECF – T&R møde 11. Oktober 2018.

  Vi vedlægger ECF (18TECH45) bilagt dagsorden for ovennævnte møde samt bilag til dagsorden.

  Vi bemærker, at der under dagsordens punkt 7 er angivet emne: ”Iprodione”. Dette er et stof, som jeg ikke tidligere erindrer har været på dagsordenen i ECF regi. Der er tale om middel til bekæmpelse af svampesygedomme i planter.

  Årsagen er, at WTO arbejder med planer om at sænke maksimalgræseværdier for dette stof, hvilket kan have en betydning for råkaffe.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter