• Log ud

 • Cirkulære 42 2018

  Cirkulære 42 (2. oktober 2018)

  Fødevareinformation til forbrugere (FIC Regulation)

  Vi vedlægger til orientering ECFs skrivelse (18TECH43) bilagt dagsorden for mødet i arbejdsgruppen i Den Stående Komité. Under dagsordenens punkt 4 drøftes anvendelse af reglerne i artikel 26 (3) i forordning nr. 1169/2011.

  Den internationale kaffedag 1. oktober 2018

  Vi vedlægger ECFs skrivelse af g.d. (18COUN25) hvori omtales aktiviteter i forbindelse med kaffedagen med links.

  Ny medarbejder pr. 1. oktober 2018 i sekretariatet   

  Hermed skal vi orientere om, at Mia Picard mail: mp@adv-nyhavn.dk er tiltrådt som ny medarbejder og afløser for Lisbeth Thygesen.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter