• Log ud

 • Cirkulære 41 2018

  Cirkulære 41 (28. september 2018)

  Jérémie Cartier, Nestlé

  Vedhæftet fremsendes ECF’s mail af den 27. september 2018 (18TECH41), hvori orienteres om, at Nestlés fødevarespecialist Jérémie Cartier har fået en ny opgave hos Nestlé, der indebærer, at han udtræder af den såkaldte CONTAM gruppe. Som nyt medlem fra Néstlé indstilles Guido Schenk.

  Jérémie Cartier har været i Danmark flere gange og bl.a. deltaget i møde med Fødevarestyrelsen som ekspert i sagen om akrylamid.

  Reduktion af påvirkningen af visse plastikprodukter på miljøet

  I fortsættelse af vort Cirkulære 39 fremsendes hoslagt ECF’s mail af 28. september 2018 (18TECH42) med bilag, hvori fremsendes seneste udkast til kompromistilføjelser i kommissionsforslaget på dette område.

  ECF fremhæver, at der ikke er ”specific reference to coffee pods/capsules, which is good news”. Samtidig råder man til at området overvåges nøje, og at det er vigtigt at branchen som sektor har et position statement på området med henblik på eventuel regulering af kapsler.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter