• Log ud

 • Cirkulære 39 2018

  Cirkulære 39 (25. september 2018)

  EU-Kommissionens forslag til direktiv vedrørende reduktion af visse plastikprodukters påvirkning af miljøet

  Vi vedhæfter ECF’s mail af den 21. september 2018 (18TECH39), hvori orienteres om, at ECF følger FoodDrinkEuropes strategi for påpegning af et behov for større fokus på direktivets anvendelse (Artikel 2), hvor man fokuserer på 10 emner vedrørende genstande, der oftest findes på europæiske strande. Se også vedhæftede notat fra FoodDrinkEurope om emnet m.v.).

  Glyphosat

  Der vil komme en folkeafstemning i Schweiz vedrørende muligt forbud mod anvendelse af syntetiske pesticider. Vi vedhæfter ECF’s mail af den 21. september 2018 (18TECH40) herom.

  Den schweiziske regering har besluttet at ændre tilladt maksimumkoncentration af forskellige stoffer i vandet i schweiziske søer m.v. Se nærmere herom i 18TECH40.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter