• Log ud

 • Cirkulære 37 2018

  Cirkulære 37 (14. september 2018)

  Grænseværdier for stoffer med eksponering i relation til arbejdspladsen

  Der findes som bekendt regler om grænseværdier for stoffer og materialer som man udsættes for på arbejdspladsen (se herved bekendtgørelse 655 af 31. maj 2018).

  Vi vedhæfter ECF’s skrivelse af 5. september 2018 (18TECH34), hvori orienteres om, at den engelske Health and Safety Executive har udstedt grænseværdier for diacetyl  8hr TWA på 0.02 ppm og et 15 min. STEL på 0.1 ppm.

  ECF refererer til andre kilder omkring grænseværdier. Vi vedhæfter uddrag den danske bekendtgørelse, hvor også diacetyl er nævnt.

  ECF oplyser, at man vil diskutere emnet på et T&R møde den 12. oktober 2018 i Bruxelles.

  Referat af mødet i ECF’s Expert Group on Food Contaminants den 23. juli 2018

  Vi vedhæfter referatet, der fulgte med ECF’s skrivelse af 5. september 2018 (18TECH33). Under mødet drøftede man CONTAM gruppens arbejdsform og relationen til T&R Komiteen, hvilken problemstilling vi tidligere har orienteret om.

  Ambitionen er at forbedre arbejdsformen, så der ikke laves dobbeltarbejde.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter