• Log ud

 • Cirkulære 35 2018

  Cirkulære 35 (9. august 2018)

  Fødevareinformation til forbrugere

  FoodDrinkEurope har lavet revideret version af sin vejledning om implementering af Artikel 26 (3) i Forordningen om Fødevareinformation til forbrugere.

  I henhold til Artikel 26 er angivelse af oprindelsesland eller herkomststed obligatorisk i tilfælde, hvor undladelse af at give denne oplysning vil kunne vildlede forbrugeren med hensyn til fødevarens egentlige oprindelsessted m.v.

  I stk. 3 hedder det:

  ”Hvis fødevarens oprindelsesland eller herkomststed er anført og ikke er det samme som den primære ingrediens (skal):

  a)    den pågældende primære ingrediens’ oprindelsesland eller herkomststed anføres ligeledes, eller

  b)    den primære ingrediens’ oprindelsesland eller herkomststed opgives som værende et andet end fødevarens.”

  ECF har i vedhæftede mail af den 7. august (18TECH32) fremsendt FoodDrinkEurope’s reviderede guidance dokument. Man gør opmærksom på, at kaffebranchen ønsker at distancere sig fra reglerne under henvisning til reglen i Artikel 26 (5) hvorefter fødevarer bestående af en enkelt ingrediens ikke er omfattet af reglerne. Kaffe anses for et enkelt (single) ingrediens produkt.

  ECF anfører en række forhold til overvejelse i forbindelse med guidance dokumentet, herunder i forhold til single ingredient produkter.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter