• Log ud

 • Cirkulære 9 2018

  Cirkulære 9 (15. marts 2018)

  FoodDrinkEurope – process contaminants meeting – minutes

  Til orientering vedhæfter vi ECF mail 18TECH07 (06.03.2018 09:56), hvori omtales referat af mødet i kontaminantgruppen i FDE.

  Det påpeges, at der stadigvæk ikke foreligger udkast til guidelines fra Kommissionen omkring forordningen vedrørende benchmark values for akrylamid (iværksættelse pr. 11. april 2018).

  Overblik over europæisk lovgivning vedrørende kaffe, herunder national lovgivning i Europa

  Vi vedhæfter til orientering ECF 18TECH07 (06.03.2018 10:56), der er bilagt en samlet oversigt over lovgivning og regler, dels fra EU og dels fra en række europæiske lande på kaffeområdet.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter