• Log ud

 • Cirkulære 4 2018

  Cirkulære 4 (5. februar 2018)

  Frivillig oprindelsesmærkning (Forordning 1169/2011 Artikel 26 (3))

  EU-Kommissionen har udgivet en Public Consultation vedrørende gennemførselsforordning angående frivillig Indication of Origin or Place of Provenance vedrørende fødevarer, jævnfør Artikel 26 (3), i Forordning 1169/2011.

  Som sådan er kaffe ikke direkte påvirket, idet produktet falder ind under betegnelsen Single Ingredient Product, jævnfør Artikel 26 (5).

  Kaffeprodukter hvor oprindelseslandet er givet, og hvor dette ikke er det samme som oprindelsen fra den primære ingrediens, såsom f.eks. ” Torrefacto” eller kaffeblandinger berøres derimod.

  Vedhæftede ECF 18TECH03 omtaler situationen og er bilagt de seneste kommentarer fra FDE (FoodDrinkEurope), og man gør opmærksom på, at der ikke er reference til alle single ingredient produkter. ECF foreslår, at man støtter FDE-kommentarerne og understreger et ønske om en overgangsperiode på 2 år for reglerne i stedet for en etårig periode, som i øjeblikket er foreslået, ligesom der er behov for et guideline dokument eller et Q&A dokument omkring forskellige fortolkningsspørgsmål.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter