• Log ud

 • Cirkulære 28 2018

  Cirkulære 28 (14. juni 2018)

  Draft guidelines vedrørende vejledning om EU Forordning 2017/2158

  Vi vedhæfter ECF mail 18TECH27 af 8. juni 2018 til medlemmerne af T&R komitéen.

  Der orienteres her omkring FoodDrinkEuropes bekymring angående seneste version af vejledningsdokumentet. Med reference til definitionen af Benchmark levels i forordningens artikel 3 (2) refereres i punkt C Draft Guidelines til nævnte definition. Det hedder her (i punkt C) ”The Benchmark levels cannot be directly used as reference to evaluate if a product can be placed on the market or not”.Man refererer ligeledes til punkt D i guidelines versionen fra april 2018, og det forhold at en risk assessment skal udføres “if considered necessary”.

  I den senest foreliggende draft version af 3. juni 2018 foreslås, at alle produkter der overstiger Benchmark levels er ”unsafe to place on the market and need a previous risk assessment”.

  FDE udtaler, ”the change from IF considered necessary to HAS to be carried out as subtile, but has many implications for food business operators and is not true to the definition of a Benchmark value”. Man opfordrer derfor til, at formuleringen af section D i Guidelines svarer til definitionen a Benchmark levels i forordningen.

  Coffee Barometer 2018

  Vi vedhæfter EFC mail 18COUN14 af 13. juni 2018, hvori orienteres omkring publikationen Coffee Barometer 2018, hvori bl.a. orienteres om den seneste tids opkøb og sammenslutninger indenfor den globale kaffeindustri, ligesom man fokuserer på trends indenfor bæredygtighed.

  Publikationen udtaler, at der skal gøres et arbejde for, at ”create the conditions needed for a viable and flourishing sustainable value chain”. Ligeledes er der fokus på problematikken omkring skovrydning.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende materiale