• Log ud

 • Cirkulære 27 2018

  Cirkulære 27 (8. juni 2018)

  Commission recommendation on monitoring of acrylamide

  Vi vedhæfter til orientering e-mail af 4. juni 2018 tilligemed bilag fra Dorthe Licht Cederberg, Fødevarestyrelsen.

  Vi har været i dialog med ECF om det fremsendte dokument, og på baggrund heraf har vi svaret Fødevarestyrelsen i den ligeledes vedhæftede mail af den 7. juni 2018, hvorved vi forudsætter, at den nævnte Commission Recommendation ikke i bilaget nævner kaffe, fordi dette produkt allerede er reguleret af selve Forordning 2017/2158.

  Brexit – preferential origin of goods

  Vi vedhæfter til orientering e-mail af 8. juni 2018 fra ECF (18COUN14) med bilag.

  Her påpeges nogle konsekvenser af den britiske beslutning om at forlade EU. Det betyder bl.a., at de fordele, som varer, der eksporteres fra EU til tredjelande, har, som følge af såkaldte preferential agreements, herunder toldspørgsmål, ikke vil gælde for britiske varer efter den britiske udtræden.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter