• Log ud

 • Cirkulære 24 2018

  Cirkulære 24 (29. maj 2018)

  Dagsorden for møde i EU’s kontaminantarbejdsgruppe den 29. maj 2018

  Vedhæftet fremsendes til orientering ECF 18TECH24 af 23. maj 2018, hvori orienteres om dagsorden for møde i EU-arbejdsgruppen omkring kontaminanter den 29. maj 2018.

  Som det fremgår, er akrylamid et emne til diskussion, herunder vejledning vedrørende implementering af Forordning 2017/2158, ligesom overvågningsspørgsmålet er med tilligemed spørgsmål om tilføjelse til forordning 333/2007 vedrørende krav til prøvetagning og analysering af akrylamidprøver. Et emne er ligeledes spørgsmål omkring maksimalgrænseværdier.

  Endelig er furan og et follow-up på EFSA’s opinion på dette område på agendaen.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter