• Log ud

 • Cirkulære 23 2018

  Cirkulære 23 (29. maj 2018)

  Vores svarskrivelse i høring omkring udkast til EU-vejledning om akrylamid jf. forordning 2017/2158

  I fortsættelse af tidligere orientering vedhæfter vi hermed vort høringssvar der den 14. maj 2018 er afsendt til Fødevarestyrelsen.

  Akrylamid og furan

  Vi vedhæfter ECF skrivelse 18TECH22, hvori findes den seneste opdatering om følgende:

  1. Tidsoplysninger vedrørende Kommissionens guidelines m.v.
  1. Forordning om sampling:

  Der foreligger ikke klare regler på området endnu.

  1. Maksimalgrænseværdier:

  Det antydes, at næste skridt meget vel kan blive egentlige maksimalgrænseværdier på området for akrylamid. Det oplyses, at Frans Varstraete, Directorate General for Health and Food Safety, er fokuseret på området, herunder forbindelsen til furan.

  1. Furan:

  Det anføres, at Frans Verstraete ikke finder det nødvendigt p.t. at lave opfølgning omkring furan på lovgivningsplan.

  Man orienterer omkring FDE’s Furan Paper samt Q&A og toolbox.

  Tilstedeværelsen af Robusta bønner i 100 % Arabica kaffe

  Vi vedhæfter ECF 18COUN08, hvori omtales en ny teknik for afdækning på dette område.

  ECF Terms of Reference og en nydannet Communications Committee i ECF

  Vi vedhæfter ECF’s skrivelse 18COUN09 af 17. maj 2018 med udkast til dennes forretningsorden.

  NCA advarsel omkring diacetyl og arbejdsmiljø

  Vi vedhæfter ECF 18TECH23, hvori orienteres om at den amerikanske kaffeorganisation NCA har udsendt en advarsel i forhold til dem, der arbejder med kaffeproduktion og risikoen for at udsætte sig for påvirkning af diacetyl i kaffe.

  Der har indtil nu ikke været meget medieopmærksomhed om emnet, og Eileen Gordon oplyser, at hun ikke har set omtale af problemstillingen.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter