• Log ud

 • Cirkulære 21 2018

  Cirkulære 21 (7. maj 2018)

  Høring over udkast til EU-vejledning om akrylamid, jf. Forordning 2017/2158

  Vi vedhæfter Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 4. maj 2018 samt vort udkast til svar til Fødevarestyrelsen, idet vi gerne vil høre, om der er bemærkninger i sagen.

  Svar skal være os i hænde, således at der kan reageres overfor Fødevarestyrelsen inden den 15. maj 2018.

  EU’s indre marked – FoodDrinkEurope initiativ

  Vi vedhæfter ECF mail af den 4. maj 18 (18COUN06), hvori beskrives et initiativ fra FoodDrinkEurope omkring fordelene ved det indre marked og aktiviteter for at fremhæve disse.

  Såfremt medlemmerne har ”solstrålehistorier”, eller på anden måde ønsker at medvirke til, at der sættes fokus på fordelene ved det indre marked, hører vi gerne nærmere herom.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter