• Log ud

 • Cirkulære 20 2018

  Cirkulære 20 (1. maj 2018)

  Referat af TRC-møde i ECF den 27. marts 2018

  Vi vedhæfter mail af 27. april 2018 fra Eileen Gordon, ECF (18TECH16) bilagt referat af ovennævnte møde.

  Vi skal fremhæve følgende emner:

  1.    Akrylamid:

  Med hensyn til prøveudtagning fremgår det af referatet, at man anbefaler, at analyser udføres ved akkrediterede laboratorier i henhold til ISO 17025, og at der anvendes den kaffespecifikke DIN 10785 eller ISO18862. Som det fremgår af referatet, vil ECF holde sig i tæt kontakt med nationale brancheforeninger for at vurdere konsekvenserne af den tidligere af vor forening omtalte afgørelse fra Californien omkring mærkning og kraftfare ved akrylamid i relation til kaffe.

   2.    Furan og Alkyl Furan:

  Det blev vedtaget at indsamle data på området.

  3.    Mineral Oils:

  Vi henviser til redegørelse fra Jérémie Cartier, Nestle, om emnet (se referatet side 3).

  4.    Oprindelsesangivelse:

  Det nævnes, at Kommissionen overvejer tvungen mærkning, når en fødevare angiver et oprindelsesland, som er afvigende fra fødevarens primære (ikke eneste!) ingrediens. Selvom kaffe som single ingredient produkt falder ind under artikel 26 (5), er der enighed om at overvåge udviklingen på området.

  ECF overvejelser om at sætte ”the Food Contaminants Subcommittee” på hold

  Vi vedhæfter skrivelse af 2. maj 2018 (18TECH17) fra Eileen Gordon, ECF, hvori redegøres for overvejelser om at sætte ovennævnte komité på hold ud fra en betragtning om, at den beskæftiger sig med mange af de samme områder som ECF’s T&R komité. Den omtalte Food Contaminants Subcommittee mener dog stadigvæk at kunne bidrage med en stor specialistviden, og der redegøres for argumenter for og imod opretholdelse af komitéen.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter