• Log ud

 • Cirkulære 2 2018

  Cirkulære 2 (16. januar 2018)

  Akrylamid

  Som bekendt har Danmark i en periode kørt med diskriminerende lavere grænseværdier for akrylamid i kaffe, jf. meddelelse på Fødevarestyrelsens hjemmeside i oktober måned 2015. Vi har adresseret dette forhold flere gange og været til møder med styrelsen herom.

  Som følge af den nu vedtagne EU-Forordning om benchmark værdier ophæves de særlige danske værdier. Vi vedhæfter til orientering  mail skrivelse af 16. januar 2018 fra Fødevarestyrelsen (Dorthe Licht Cederberg) herom.

  16-O-Methylcafestol – Arabica kaffe  

  I fortsættelse af vort Cirkulære 1 fremsendes hermed supplerende redegørelse af den 15. ds. fra Eileen Gordon ECF angående problemstillingen, hvori hun kommer med en teknisk uddybning af denne problematik.

  TECH-skrivelser fra ECF

  I forbindelse med korrespondance med ECF hvori organisationen refererede til flere tekstskrivelser, blev det afdækket, at vi i efteråret 2017 ved en fejl ikke har modtaget flere TECH-skrivelser (nr. 55, 57, 58, 59 og 60).

  Jeg har adresseret dette overfor ECF, og Eileen Gordon har herefter undskyldt og fremsendt orientering i vedhæftede mails af den 15. og 16. ds., hvori en del af materialet er fremsendt. Det drejer sig primært om akrylamidsagen og furanspørgsmålet.

  Da der er tale om et ret omfattende materiale, fremsender vi dette i en separat cirkulæreskrivelse.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter