• Log ud

 • Cirkulære 17 2018

  Cirkulære 17 (9. april 2018)

  ISIC/Kaffe & Helbred – referat af telefonkonference afholdt den 26. februar 2018

  Til orientering fremsendes referat af telefonkonferencen, hvor man drøftede ISIC’s plan for aktiviteter i årets 4 kvartaler, samt præsentation som deltagerne modtog forud for mødet. Som bekendt danner ISIC’s arbejde i vidt omfang grundlag for de aktiviteter, vi i Dansk Kaffeinformation varetager omkring projektet Kaffe & Helbred, herunder hjemmesiden kaffe-helbred.dk. Charlotte Bach-Dal deltog i telefonkonferencen.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter