• Log ud

 • Cirkulære 14 2018

  Cirkulære 14 (1. april 2018)

  Afgørelse I Californien, USA, pålægger kaffevirksomheder at forsyne deres produkter med et advarselsmærke vedrørende cancer.

  Hermed fremsendes til orientering mails af d. 30. marts 2018 fra ECF i form af 18COUN04 og 18COUN05 med bilag hvori orienteres om en afgørelse i en retssag hvorved bl.a. Starbucks og Whole Foods Market og andre pålægges at forsynes deres kaffeprodukter med et cancer advarselsmærke begrundet i problematikken omkring akrylamid.

  Afgørelsen i sagen, der startede for 8 år siden, har vakt opsigt og overraskelse og  ECF har vedlagt et statement, der kun må bruges reaktivt hvis pressen tager sagen op.

  Ligeledes vedlægges mailskrivelse af d. 30. marts 2018 fra ISIC/Roger Cook om emnet, hvori er henvist til et vedlagt statement fra ISIC/Coffee and Health omkring akrylamid. Dette statement er kun  til intern brug !

  Vi hører gerne såfremt medlemmerne måtte få henvendelser i denne sag.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,
  Advokat Niels Gade

   

  Link til tilhørende dokumenter