• Log ud

 • Cirkulære 12 2018

  Cirkulære 12 (23. marts 2018)

  Akrylamid – Code of Practice opdatering

  Vedhæftet fremsendes ECF’s skrivelse af den 21. ds. (18TECH09) bilagt det seneste udkast til Acrylamide Code of Practice opdatering. Materialet skal drøftes ved TRC-mødet i ECF den 27. marts 2018 i Bruxelles.

  ECF mangler stadigvæk Kommissionens udkast til guidelines på området og gentager en tidligere oplysning om, at visse europæiske lande, herunder Tyskland og Finland har udarbejdet egne guidelines, som skal deles med Kommissionen.

  Status med hensyn til guidelines er således stadig uafklaret, hvilket er ganske utilfredsstillende under hensyntagen til, at benchmark values i henhold til Forordning 2017/2158 af den 20. november 2017 bringes i anvendelse fra den 11. april 2018!

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter