• Log ud

 • Cirkulære 11 2018

  Cirkulære 11 (20. marts 2018)

  Referat af møderne i Executive Committee 23. januar og 15. marts 2018

  Vedhæftet fremsendes ECF’s skrivelse af 19. marts 2018 (18COUN02), hvori oplyses om, at ECF’s Executive Board er blevet enige om, at deres mødereferater skal være tilgængelige for ECF’s medlemmer. Vi vedhæfter derfor referat af møderne afholdt den 23. januar og 15. marts 2018.

  Af referatet fra mødet den 23. januar 2018 fremgår det af en debitorliste, at Svensk Kaffeinformation skylder ECF EUR 13.920 vedrørende bidrag for 2015. Så vidt jeg kan se, er Svensk Kaffeinformation ikke aktiv. Er der nogen af medlemmerne, der er aktive i Sverige, der har nærmere viden herom?

  Referaterne giver i øvrigt et godt indblik i aktiviteterne i ECF ”på højeste niveau”.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter