• Log ud

 • Cirkulære 1 2018

  Cirkulære 1 (11. januar 2018)

  16–O–methylcafestol – Arabica kaffe

  Vi vedhæfter til orientering mail af 8. januar 2018 fra Eileen Gordon, ECF, om en undersøgelse Food Chemistry har publiceret om forekomst af OMC-16 i ground roast Arabica kaffe. Dette er nyt, idet det anføres, at der ikke hidtil har været forekomst af dette stof i Arabica kaffe.

  Det ser ud som om, nye analysemetoder har ført frem til det nævnte resultat, hvor forekomsten er konstateret ikke alene i robusta kaffe, men altså også i Arabica kaffe. Forekomsten kunne konstateres i alle prøver undtagen en enkelt.

  ECF peger på, at denne konklusion giver anledning til bekymring.

  ECF’s skrivelse er bilagt de relevante refererede bilag.

  16–O–methylcafestol antages at have en påvirkning af colesterol i blodet. Modsat viser andre studier anticarsinogeniske, antiinflammatoriske og antigenotoksiske effekter.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Link til tilhørende dokumenter