• Log ud

 • Info 6 2019

  INFO 6 (16. april 2019)

  Grænseværdier for pesticidrester

  Vedlagt fremsendes 2 høringsskrivelser af den 12. april 2019 vedrørende grænseværdier for forskellige pesticidrester af diverse pesticider. Høringsfristen er som sædvanlig ultrakort nemlig til15. april 2019.

  Udkast til bekendtgørelse af vitaminer og mineraler til fødevare

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 9. april 2019. Der er tale om erstatning af bekendtgørelse 1341 af 28. november 2018 og den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Baggrunden for de opdaterede regler er nye tilladelser på området, herunder ændringer af bilag 1 til bekendtgørelsen.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Ingen tilhørende dokumenter / Link til Google Drev