• Log ud

 • Info 5 2019

  INFO 5 (11. marts 2019)

  Fødekontaktmaterialer af plast

  EFSA foretager løbende vurderinger af kemiske stoffer i forhold til anvendelse i plastmaterialer, der er bestemt til kontakt med fødevare.

  EU forordning 10/2011 indeholder en positivliste over godkendte kemiske stoffer på dette område.

  I fortsættelse af nye videnskabelige vurderinger fra EFSA foreslås der ændringer i bilag 1 i forordningen. Det drejer sig om stoffer nævnt i vedlagte anex til ligeledes vedlagte udkast til kommissionsforordning angående tilføjelser og korrektion til førnævnte forordning 10/2011.

  Ifølge Fødevarestyrelsens vedlagte høringsskrivelse af den 8. marts 2018 er der frist for bemærkninger torsdag den 14. marts 2019 kl. 15:00. Vi hører derfor gerne eventuelle kommentarer inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter