• Log ud

 • Info 3 2019

  INFO 3 (7. februar 2019)

  Grænseværdier på pesticidrester

  Vedlagt fremsendes 2 høringsskrivelser med bilag fra Fødevarestyrelsen angående EU forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidstoffer.

  I lighed med tidligere er baggrunden for forslagene at EU’s fødevareorgan EFSA har foretaget en risikovurdering.

  Vedrørende begge henvendelser er der høringssvar i morgen, fredag den 8. februar 2019 kl. 12:00.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter