• Log ud

 • Info 2 2019

  INFO 2 (5. februar 2019)

  Ny Bekendtgørelse om eksport af fødevare og fødevarekontaktmaterialer – Høring

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens hørringsskrivelse af 30. januar 2019 bilagt udkast til ny bekendtgørelse på området. Som det fremgår af høringsskrivelsen er der tale om en del sproglige justeringer og enkelte ændringer i opbygningen af bekendtgørelsen. Det forventes at bekendtgørelsen træder i kraft 1. marts 2019.

  Der er høringssvar senest 22. februar 2019, hvor evt. bemærkninger bedes sendt til os inden nævnte tidspunkt.

  Grænseværdier for pesticidrester

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens hørringsskrivelse af 29. januar 2019 bilagt forslag til ændringen af grænseværdier af forskellige pesticidstoffer, der er nævnt i hørringsskrivelsen. Forslaget sker på basis af EFSAs risikovurdering af de enkelte stoffer.

  Vi gør opmærksom på, at høringsfristen allerede udløb i går, mandag den 4. februar 2019. De nye grænseværdier, der er relevante for vor branche fremgår under toldposition 0600000.

  Vedlagt fremsendes tillige Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af d.d. om et forslag til ændrede grænseværdier for en række pesticidstoffer på basis af en fornyet risikovurdering fra EFSA.

  Bemærk, at høringsfristen allerede udløber nu på torsdag, den 7. februar 2019 kl. 10:00.

  Nøglehulsmærke – udkast til ny vejledning

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 29. januar 2019 angående opdatering af Vejledningen på dette område.

  Der er høringsfrist den 7. marts 2019 i sagen og evt. bemærkninger bedes tilsendt os inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter