• Log ud

 • Info 1 2019

  INFO 1 (3. januar 2019)

  Fødevarehygiejne – udkast til ny bekendtgørelse

  Vedlagt fremsendes Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 21. december 2018. Endvidere vedhæftes mail af 21. december 2018 med link til udkast til den nye version af bekendtgørelse om fødevarehygiejne.

  Forslaget indeholder en præcisering af forskellige regler, der umiddelbart ikke skønnes at have større relevans for vores branche.

  Forslaget fremsættes dog med henblik på en generel opdatering på området.

  Høringsfristen er 25. januar 2019. 

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter