• Log ud

 • Info 9 2018

  INFO 9 2018

  Ny bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater – høring

  Vedhæftet fremsendes Fødevarestyrelsens skrivelse af den 4. maj 2018 bilagt udkast til en ny
  bekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen indarbejder de seneste ændringer i fødevareloven, herunder ekstra kontrol med
  virksomheder med dårlig regelefterlevelse.

  Der foretages ligeledes justeringer af de frivillige ordninger for fødevarevirksomheder, der enten er
  organiseret i kæder, eller som har et certificeret kvalitetsstyringssystem.

  Der er høringsfrist den 18. maj 2018, hvorfor eventuelle bemærkninger må være os i hænde inden
  dette tidspunkt.

  Det er tanken, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. juli 2018.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Niels Gade

  Tilhørende dokumenter