• Log ud

 • Info 7 2018

  INFO 7 (9. april 2018)

  Fødevarestyrelsen – Høringsportalen

  Fødevarestyrelsen har oplyst og beklaget, at vores forening var faldet ud af høringslisten, hvorfor vi har gennemgået mulige relevante høringssager på Høringsportalen, som vi ved en fejl ikke er blevet informeret om.

  I den anledning vedhæfter vil til orientering følgende, idet det bemærkes, at høringsfristerne er udløbet.

  Oprindelsesmærkning

  Høringsbrev af 9. marts 2018 bilagt udkast til implementeringsregler vedrørende artikel 26 (3) i Forordning 1169/2011. Forslaget vedrører oprindelsesmærkning af den primære ingrediens, hvor fødevaren er givet en oprindelsesindikation, som adskiller sig fra oprindelsen på den primære ingrediens.

  Ændring af forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast

  Vi vedhæfter Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 2. februar 2018 vedrørende ændringer til bilag I til Forordning 10/2011 om fødekontaktmaterialer af plast.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Forslag – 11th Amendment 10_2011

  FVST høringsbrev 02.02.2018 – forslag til ændring af forordning om fødevarekontaktmaterialer af plast

  FVST høringsbrev 09.03.2018 – vedr. oprindelsesmærkning af den primære ingrediensB1_SANTE_11425_2016