• Log ud

 • Info 5 2018

  INFO 5 (13. marts 2018)

  Vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger – nyt udkast

  Vejledningen på området skal digitaliseres, hvilket kræver redaktionelle ændringer af indholdet. Formålet er at give mere overskuelighed og lette virksomhedernes søgen efter relevante oplysninger i materialet. Vi vedhæfter Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 2. marts 2018 bilagt udkast til ny vejledning.

  I høringsskrivelsen er omtalt nogle indholdsmæssige ændringer, der ikke umiddelbart synes at have særlig relevans for vor branche.

  Høringsfristen i sagen er 13. april 2018, hvorfor eventuelle bemærkninger må være os i hænde inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 02.03.2018 vedr. udkast til vejlledning om ernærings- og sundhedsanprisninger

  Fødevarestyrelsens vejledning om ernærings- og sundhedsanprisninger – 22.02.2018