• Log ud

 • Info 3 2018

  INFO 3 (8. februar 2018)

  Novel food – forslag om udvidelse af godkendelse af taxifolin-rigt ekstrakt til brug i bl.a. ikke alkoholiske drikkevarer

  Vedhæftet fremsendes Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 6. februar 2018 angående en udvidet godkendelse vedrørende ovennævnte ekstrakt.

  Høringsfristen udløb i går den 7. ds., hvilket er en helt urimeligt kort høringsfrist på baggrund af vor modtagelse af forslaget tirsdag eftermiddag den 6. ds.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  Annex to draft proposal Taxifolin

  Draft Decision on Taxifolin 

  EFSA  opinion on taxifolin

  EFSA supplementary evaluation taxifolin

  FVST Horingsbrev 06.02.2018 – Taxifolin -rigt ekstrakt – udvidet anvendelse