• Log ud

 • Info 20 2018

  INFO 20 (22. november 2018)

  Ny bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevare, foder m.v.

  Vedlagt fremsendes Fødevarestyrelsens orienteringsskrivelse med bilag (høring) angående ny bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevare, foder og levende dyr.

  Ændringerne går blandt andet ud på regulering af takster for at følge med udviklingen af priser og lønninger.

  I bekendtgørelsesudkastet er der i kapitel 17 indsat en strafbestemmelse for manglende opfyldelse af indberetningspligt. Denne pligt gælder det animalske område og øvrige ændringer vedrørende primært også det animalske område. Udkastet fremsendes imidlertid for at ajourføre medlemmerne om den generelle lovgivning.

  Der er høringsfrist den 16. december 2018.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter