• Log ud

 • Info 2 2018

  INFO 2 (6. februar 2018)

  Høring vedrørende bekendtgørelse om anvendelse af nøglehulsmærket på fødevarer

  Til orientering vedhæfter vi Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 30. januar 2018 bilagt udkast til bekendtgørelse om anvendelse af nøglehulsmærket på fødevarer m.v.

  Med bekendtgørelsen indføres mulighed for at anvende nøglehulsmærket i markedsføringen af alle 33 produktkategorier, når produkterne udbydes som ikke færdigpakkede.

  Virksomhederne skal på anmodning kunne give oplysninger om, hvad baggrunden er for, at man mærker produkter med nøglehullet, i form af oplysninger omkring indhold af næringsstoffer og ingredienser i produkter, jf. bekendtgørelsens bilag 2.

  Fristen for af afgive bemærkninger vedrørende denne frivillige mærkningsordning er tirsdag den 30. marts 2018, hvorfor eventuelle bemærkninger skal være os i hænde inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours sincerely,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter:

  FVST 30.01.2018 Høringsskrivelse om udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.(ikke-ministerielle parter)

  Udkast til bekendtgørelse om anvendelse af nøglehulsmærket