• Log ud

 • Info 18 2018

  INFO 18 (15. oktober 2018)

  Autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

  Vedlagt fremsendes Fødevarestyrelsens høringssvar af den 12. oktober 2018 med bilag.

  Det er en høring vedrørende udkast til ny bekendtgørelse på området for autorisation og registrering af fødevarevirksomheder.

  Ændringerne vedrører det animalske område, men sendes alligevel til vor medlemmer med henblik på ajourføring omkring det samlede regelsæt.

  Høringssvarfristen udløber 14. november 2018.   

  Med venlig hilsen/Yours faithfully

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter