• Log ud

 • Info 17 2018

  INFO 17 (14. september 2018)

  Fødevarekontaktmaterialer af plast

  EFSA har foretaget fornyede vurderinger, der indbærer, at man foreslår ændring af bilag I til Forordning 10/2011 om fødevarekontaktmaterialer af plast. Vi vedhæfter Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 4. september 2018 herom.

  Høringsfristen er illusorisk, idet den udløb den 5. september 2018.

  Ændringer i grænseværdier for pesticidrester i forskellige stoffer

  Vi vedhæfter Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af den 4. ds. med nye forslag til grænseværdier, se toldgrupperne 0600000.

  Der var høringsfrist den 5. september 2018, der som bekendt er passeret.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter