• Log ud

 • Info 16 2018

  INFO 16 (3. september 2018)

  Grænseværdier for pesticidrester

  I fortsættelse af vort INFO 15 af den 30. august 2018 fremsendes ny høringsskrivelse af den 31. august 2018 fra Fødevarestyrelsen angående ændring i grænseværdi for stoffet acetamiprid på baggrund af nye anvendelser og revurdering af stoffet.

  Høringsfristen er som sædvanlig ret kort – onsdag den 5. september 2018 kl. 14.00.

  For området te, kaffe m.v. (toldkode 0600000) ses der ikke umiddelbart ændringer i forslaget.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter