• Log ud

 • Info 15 2018

  INFO 15 (30. august 2018)

  Nye grænseværdier for pesticidrester i fødevarer (ændringer til forordning (EF) 396/2005

  Vedhæftet fremsendes 2 høringsskrivelser af den 27. august 2018 fra Fødevarestyrelsen om ændringer og forslag til ændringer af ovennævnte forordning vedrørende forskellige pesticidstoffer med ændrede grænseværdier (SANTE/10154/2018 og 11715/2017).

  Såfremt forslaget giver anledning til bemærkninger, gør vi opmærksom på, at høringsfristen er onsdag den 5. september 2018 kl. 14.00.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter