• Log ud

 • Info 14 2018

  INFO 14 (5. juli 2018)

  Kontrolkampagnen fra Fødevarestyrelsen om egenkontrol med fokus på pesticidrester

  Herved fremsendes til orientering Fødevarestyrelsens informationsskrivelse af 26. juni 2018, hvori opdateres omkring resultatet af kontrolkampagnen. Formålet var at få et øget fokus fra importvirksomhedernes side på pesticidreglerne med henblik på nedbringelse af antallet af overskridelser af grænseværdierne.

  Fokus har været på områderne frugt, grønt,   og vin.

  Supplerende vedhæftes Fødevarestyrelsens informationsskrivelse af d.d. vedrørende intensiveret kontrol med import af frugt og grønt.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter