• Log ud

 • Info 11 2018

  INFO 11 (31. maj 2018)                    

  Pesticidrester – ændring af grænseværdier

  Vedhæftet fremsendes Fødevarestyrelsens høringsmail af den 30. maj 2018 bilagt 3 høringsskrivelser angående ændring af grænseværdier for pesticidrester for en række stoffer. Forslag til ændringer fremgår på baggrund af en revurdering af stoffer ud fra en foretaget risikovurdering fra EFSA’s side. For nogle stoffers vedkommende (j.nr. 2018-29-35-00476) er der tale om ændrede grænseværdier på baggrund af ansøgninger om nye anvendelser.

  Høringsfristen er illusorisk, idet den udløber torsdag den 31. maj 2018 kl. 15.00, og vi modtag materialet den 30. maj 2018 kl. 14.40.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Tilhørende dokumenter