• Log ud

 • Info 8 2019

  INFO 8 (27. maj 2019)

  Grænseværdier for pesticidrester

  Vi vedlægger til orientering Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af den 27. maj 2019 bilagt EU forslag om fornyet grænseværdier på en række pesticidrester. Se toldposition 060000 m.v. angående grænser for te m.v.

  Vi gør opmærksom på at der er en kort høringsfrist, der udløber nu på onsdag den 29. maj 2019 kl. 10:00

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter