• Log ud

 • Info 15 2019

  INFO 15 (2. september 2019)

  Ændring af forordning af fødevarekontaktmaterialer af plast (nr. 10/2011)

  På basis af nye vurderinger fra EFSA foreslår kommissionen ændringer til bilag I og II til ovennævnte forordning, samt fremlæggelse af nyt bilag med oversigt over regler for afgivelse af metaller fra plast.

  Desuden foreslås en ny standardbetingelse for totalmigration fra produkter, der er bestemt til meget kort fødevarekontakt.

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens høringsskrivelse med bilag af den 29. august 2019 og hører gerne om der er medlemskommentarer til forslaget.

  Høringsfristen er

  onsdag den 11. september 2019 kl. 15:00

  Hvorfor bemærkninger må være os i hænde inden dette tidspunkt.

  Udkast til bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer m.v.

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 31. august 2019 bilagt udkast til bekendtgørelsen. Der er redegjort for de foreslåede ændringer i selve høringsbrevet.

  Der er svarfrist

  den 22. september 2019,

  hvorfor eventuelle bemærkninger må være os i hænde inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels GadeAdvokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter