• Log ud

 • Info 14 2019

  INFO 14 (19. august 2019)

  Nyt medlem af Brancheforeningen

  Virksomheden Emeyu ApS er blevet nyt TE-medlem af foreningen med virkning fra 1. juli 2019.

  Vi byder vort nye medlem velkommen. Kontaktperson er: Morten Olufsen (morten@emeyu.com).

  Fælles udtalelse om implementering af direktivet om Unfair Trading Practices (UTP) i dansk lovgivning

  På foranledning af Mærkevareleverandørernes Brancheforening mldk. afgiver en række brancheforeninger, herunder vor forening en fælles udtalelse omkring gennemførelsen af direktivet i dansk lovgivning. Vi vedlægger den udtalelse, der forventer at gå afsted en af de nærmeste dage. 

  Pointen er, at direktivets omsætningsgrænse kan risikere at have den modsatte effekt af den tilsigtede, hvilket man reagerer på.

  Chlorpyrifos – dansk håndtering

  Vi vedlægger Fødevarestyrelsens meddelelse af den 19. august 2019.

  Der refereres til EFSA’s offentliggjorte nye risikovurdering. Som bekendt er det forbudt at anvende stoffet i Danmark.

  Indtil nye grænseværdier er vedtaget i EU vil Fødevarestyrelsen sende alle fund af chlorpyrifos og chlorpyrifosmethyl fra stikprøvekontroller til risikovurdering hos DTU Fødevareinstituttet. Hvis analyseresultaterne vurderes til, at der forekommer sundhedsskadelige tilfælde i forhold til Fødevareforordningen (178/2002) vil de relevante fødevarepartier blive trukket tilabeg fra markedet, og tilbagekaldt fra forbrugerne, uanset om grænseværdien for pesticider er overskredet eller ej.

  Tilsvarende vil prøver fra den intensiveret importkontrol (forordning 669/2009) og importrestriktioner (forordning 2018/1660) blive vurderet, og sendinger med sundhedsskadeligt indhold vil blive afvist fra import til EU.

  Pesticiderne findes typisk i frugter såsom citrus etc. 

  Så vidt vides kan stoffet fremkomme i forbindelse med Kamille.

  Ny bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift

  Orientering fra Fødevarestyrelsen herom vedlægges, herunder notat vedrørende ændringer i forhold til tidligere regler.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter