• Log ud

 • Info 12 2019

  INFO 12 (5. august 2019)

  Ændringer af Økologiloven

  Vedlagt fremsendes Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 12. juli 2019 bilagt blandt anden forslag til Lov om ændring af Økologiloven, hvorved der indsættes en ny bestemmelse i § 20a, således at der skabes hjemmel til at der kan fastsættes en rekvireret vejledning vedrørende fødevare, der er omfattet af økologilovens område.

  Der er høringsfrist den 22. august 2019, hvorfor vi gerne modtager eventuelle bemærkninger inden dette tidspunkt.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter