• Log ud

 • Info 11 2019

  INFO 11 (2. juli 2019) 

  Grænseværdier for pesticidrester af stoffet chlorat

  Vedlagt fremsendes Fødevarestyrelsens høringsskrivelse af 1. juli 2019 bilag EU forslag til ændring af forordning 396/2005.

  Forslaget indebærer sænket værdi under toldposition 0600000 Tea, Coffee, Herbal Infusions m.v. til 0,05 mg/kg.

  Vi har omtalt sagen både i kaffecirkulære (se cirkulære 28/2019) og te cirkulære (se cirkulære 13/2019).

  På teområdet vil en nedsættelse af grænsen fra 0,15 mg/kg til den foreslåede 0,05 mg/kg vil give store udfordringer for tebranchen, i hvilken forbindelse vi henviser til THIE’s vedlagte statement fra februar måned til kommissionen, hvori man konkluderer at et tidligere foreslået niveau på 0,15 mg/kg vil være til at leve med for branchen.

  For kaffe som forarbejdet fødevare vil der, sådan som reglerne læses, ikke være en specifik MRL grænse.

  Vi hører gerne om der er bemærkninger til forslaget, der har høringsfrist den 9. august 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter