• Log ud

 • Cirkulære 35 2019

  Cirkulære 35 (6. august 2019)

  Furan og Methylfuran

  ECF henleder i vedlagte 19TECH41 opmærksomheden på muligheden for at indsende data vedrørende forekomsten af furan og methylfuran i fødevarer, herunder kaffe. Man angiver vejledning omkring indrapportering. Muligheden for indrapportering gives hermed videre.

  Kaffekapsler – Recycling m.v.

  Vi vedlægger ECF 19COUN16 og 19COUN17 af henholdsvis 22. og 24. juli 2019. Det fremgår heraf, at der afholdes telefonmøde mandag den 9. september 2019 fra kl. 12 – 13:30 i arbejdsgruppen. 19COUN17 er bilagt et papir som Procafé har udgivet omkring recycling på det Schweiziske markedet (Fransk og Tysk version). Der vil blive udarbejdet et kort summary på engelsk før telefonmødet 9. september 2019.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter