• Log ud

 • Cirkulære 31 2019

  Cirkulære 31 (1. juli 2019)

  Slutrapport for kampagnen OPSON VIII

  Fødevarestyrelsens rejsehold har deltaget i Operation OPSON. Den årlige internationale aktion var rettet mod salg og produktion af forfalskede og underlødige fødevarer.

  Genstand for undersøgelsen har været kaffe såvel som juice. 

  Fødevarestyrelsen konkluderer, at der ikke ser ud til at være problemer med svindel med kaffe. 52 produkter er undersøgt, og de levede alle op til lovgivningen.

  Kaffeprøverne er indsamlet hos importører, risteri og pakkerier, og prøverne er derefter blevet analyseret hos Eurofins med ”H NMR Profil” for at afdække om der var tilsat robusta til produkter, der var mærket med 100% arabica.

  Vi vedlægger Miljø- og Fødevareministeriets slutrapport af 21. juni 2019.

  EU rapport om pesticidrester i fødevare

  Vi vedlægger ECF 19TECH40, der omtaler EFCA’s rapport omkring pesticidrester i fødevare m.v.

  I forhold til kaffe anføres det, at man kun har analyseret for pesticider i et land, nemlig Belgien. 26 prøver af te og kaffe m.v., herunder Herbal Infusions blev analyseret. I det omfang der blev opdaget pesticider var niveauerne under MRL. 

  I relation til glyphosat blev kaffe ikke kontrolleret. 

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter