• Log ud

 • Cirkulære 29 2019

  Cirkulære 29 (11. juni 2019)

  PAH i relation til kaffe

  Den 4. juni 2019 fik vi en henvendelse fra Fødevarestyrelsen, Dorthe Licht Cederberg, angående en kommende behandling af forslag til tilføjelse til forordning 1881/2006 angående maksimalgrænseværdier for PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons) idet Dorthe Cederberg vurderede at kaffen ville komme ind under en definition lydende ” Powders of food from plant origin for the preparation of beverages”.

  Efter en sondering i baglandet kunne vi meddele, at det var branchens vurdering at PAH ikke er en udfordring i relation til kaffeområdet. Vi vedlægger mailkorrespondance med Fødevarestyrelsen, samt det konkrete forslag til ændring af forordningen. 

  Vi har også vendt spørgsmålet med ECF og vedlægger kopi af mailkorrespondancen af 4. og 7. juni 2019 med Eileen Gordon, ECF.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter