• Log ud

 • Cirkulære 29 2019

  Cirkulære 29 (2. september 2019)

  Forøget grænsekontrol vedrørende te fra Kina

  Vi vedlægger Tea Subgroup cirkulære no. 7/2019 angående fornyet omtale af regler om forøgelse af hyppigheden for kontrol af te fra Kina fra 10% til 20%. Det oplyses, at Kina har afgivet sin kommentarer til WTO i forbindelse med nylig notifikation af den forøgede kontrol. 

  Importkontrol Sydkorea – test for radinuclides

  I samme Tea Subgroup cirkulære no. 7/2019 orienteres om disse foranstaltninger, og der vedlægges en WTO notifikation om emnet.

  Smagsstoffer i økologiske produkter

  I vedlagte THIE cirkulære no. 17/2019 med bilag omtales de nye regler vedrørende smagsstoffer i økologisk te og herbal infusions i henhold til den nye EU økologiforordning.

  THIE har ikke den nødvendige ekspertise på dette område, men det blev besluttet at medlemmer fra England, Frankrig og Schweiz skulle udarbejde et positionspapir på dette område.

  I nævnte cirkulære no. 17 orienteres nærmere omkring arbejdet i forbindelse herom.

  Leverandørhenvendelser

  Vi vedlægger mail af 10. juli 2019 fra Melvinstea og henvendelse af 19. august 2019 fra Hunan Meetea Co. Ltd. Kina.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter