• Log ud

 • Cirkulære 28 2019

  Cirkulære 28 (6. juni 2019)

  OTA i råkaffe (ochratoxin)

  Vedlagt fremsendes ECF 19TECH37 med tilhørende korrespondance med medlemmer, hvori orienteres om bekymringer hos den spanske sundhedsmyndighed AESAN angående det forhold, at råkaffe ikke har en OTA-grænse. Baggrunden herfor er, at råkaffe i foodsupplements og infusions vokser. Råkaffe er ikke genstand for en termisk proces, så som ristning og lignende, hvorfor OTA-indhold ikke er kontrolleret.

  Kommissionen startede for 2 år siden en diskussion om at inkludere nye fødevare under forordning 1881/2006. Man afventer p.t. EFSA’s opdateret vurdering om emnet. Råkaffe har ikke været en fødevare, der har figureret på den liste over stoffer man påtænkte at inddrage. 

  Det er oplyst, at Holland også gennemfører nationale niveauer for forekomst af OTA (i nødder, peanuts, kakao og tørrede frugter).

  Oliver Süβe-Herrmann gør opmærksom på, at man ved en opdatering af reglerne i 2006 allerede forvarslede at råkaffe kunne komme ind under regelsættet.

  Chlorat

  I fortsættelse af tidligere orientering vedlægger vi ECF 19TECH38, hvori orienteres om kommissionens cirkulering af nyt udkast til reviderede grænseværdier.

  Specifikke grænseværdier introduceres og EFC noterer, at coffee som en forarbejdet fødevare (ristet og instant) for nærværende ikke vil have en specifik MRL grænse.

  Vedrørende råkaffe er default MRL sat op til 50 pbb i det seneste verserende forslag. Man foretager formentlig afstemning om reglerne i september måned 2019

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter