• Log ud

 • Cirkulære 28 2019

  Cirkulære 28 (29. august 2019)

  Trophane alkaloider (TA) i Herbal Infusions

  I fortsættelse af vort cirkulære 27 fremsender vi THIE Member cirkulære no. 16/2019 bilagt den endelige henvendelse til EU Kommissionen v/ Frans Verstraete.

  Man peger på, at grænseværdien i relation til herbal infusions skal bedømmes i forhold til hele befolkningen, og ikke kun børn m.v.

  THIE foreslår en maksimumsværdi i ug/kg på 100 for herbal Infusions vedrørende anise fruits, fennel fruits og 50 for other herbal infusions, mens det tyske fødevareministerium har advokeret for en generel grænse på 25 ug/kg.

  Med venlig hilsen/Yours faithfully,

  Advokat Niels Gade

  Link til tilhørende dokumenter